• 09.04.2020 | Episodi 149

    Sobre furtar en una residència d’ancians, Yanni o Laurel i fer de ventre. A més, Choriza May ens parla de la valenciania a Anglaterra i Àurea Ortiz, de telefilms alemanys.