• Diversitat sexual

    A la carta 69 raons
    Hui parlarem del sistema sexe-gènere i com aquest influiex en la nostra manera de viure i relacionar-nos amb els altres, i com no a la nostra sexualitat.