• Diversitat sexual

    A la carta 69 raons
    Parlem del sistema sexe-gènere i com influeix en la nostra manera de viure i relacionar-nos amb els altres.