• Capítol 13: Nietzsche

    A la carta Merlí
    El Toni no vol que el Merlí continuï fent classes, però els alumnes volen fer alguna cosa per evitar-ho. El Bruno està en plena crisi personal, ell i l'Oliver tindran una xerrada.