• Capítol 1: Començar de nou (1a Part)

    Joan Colomer treballa com a pianista per a grups de jubilats a un hotel de Londres, quan rep la telefonada de la seua germana Carme qui l'informa de la trombosi cerebral que acaba de patir son pare amb qui no es parla des de fa 10 anys. Joan decideix tornar per uns dies a Benitaulell, la localitat on es va criar i a la que no ha tornat des que son pare i ell van discutir.