• Capítol 20: Finale

    Joan, un jove músic, decideix tornar al seu poble natal quan rep la notícia de la greu malaltia del seu pare. Ho fa 10 anys després que tingueren una acalorada discussió. En arribar, Joan descobreix la deterioració tant de la salut del seu pare com d'allò que li donava la vida a l'home: la banda de la Unió Musical de Benitaulell, de la qual és director i que està a punt de desaparéixer. Joan decideix quedar-se una temporada al poble per fer les paus amb son pare i per a posar la banda en funcionament de nou.