• Ma casa és el món

    Mateu trenca el gratacel que Nina i Pep han construït com a casa. Prompte tots canten que la casa de tots és l’univers, la llar de la música i el vers. Així poden inventar altres cases com ara un iglú o una barraca.