• 22.01.2019 | Informatiu nit | Entrevista

    Notícies À Punt NTC
    Hem entrevistat Derek Monks, regidor d'Integració de Rojals, municipi de la Vega Baixa on 7 de cada 10 veïns són estrangers. És un dels 19 municipis espanyols on el nombre d'estrangers supera els nacionals