• 04.04.2019 | Segona Hora

    A la carta Al ras
    Hem repassat la trajectòria de Maribel Bayona i de l'Espai Inestable, després Verònica Cantó ens ha endinsat en el món dels estrangerismes no adaptats i dels barbarismes en "Va de llengua".