• 07.01.2019 | Primera hora

    A la carta Al ras
    Hem dedicat la primera part del programa a raonar sobre la Declaració sobre els Drets dels Camperols i d'altres persones que treballen a les zones zurals, aprovada l'any passat per l'Assemblea General de l'ONU, amb representants de CERAI, COAGCV, Mundubat i l'Unió de Llauradors.