• 08.11.2019 | Primera hora

    A la carta Al ras
    Hem dedicat la primera part del programa a conéixer la situació actual del xicotet comerç a uns dies de començar la campanya nadalenca, una de les més potents quant a consum.