• 09.04.2019 | Primera Hora

    A la carta Al ras
    Hem analitzat els efectes i els avantatges o desavantages de tindre una jornada partida o contínua als col·legis públics del nostre territori amb representants del sector docent, sindicats i associacions de mares i pares.