• 13.08.2019 | Quarta hora

    A la carta Al ras
    Hem escoltat l'artista Olga Diego en "Artista al ras" i hem recordat la visita del grup Duna en la secció de "6 cordes i 88 tecles".