• 13.08.2019 | Segona hora

    A la carta Al ras
    En el "Café del temps", amb Joan Arjona i Agustina Pérez, hem abordat temes com el negoci de la infidelitat o el turisme que es du a terme en recintes on s'han produït accidents.