• 15.04.2019 | Primera Hora

    A la carta Al ras
    Què és l'atenció primerenca? Hem raonat amb responsables de diferents centres dedicats a aquesta tasca i a ajudar les famílies amb filles i fills amb algun trastorn del neurodesenvolupament.