• 18.06.2019 | Primera hora

    A la carta Al ras
    Hem dedicat la primera part del programa a esbrinar què suposa i quines millores aporta, a més dels posibles problemes, la cinquena generació de telefonia mòvil o 5G.