• 28.09.2018 | Primera hora

    A la carta Al ras
    Hem dedicat la primera hora del programa a parlar de l’avortament. A més hem conversat amb la companyia de teatre Joglars amb motiu de l’estrena de la seua última obra ❛Zenit, la realidad a su medida❜.