El musiquer

Espai reservat a la música clàssica. Un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals en què té cabuda un grapat de gèneres musicals.