• 17.05.2019 | Xarxes | Accions en l'àmbit tecnològic que cuiden del planeta

    En el Dia Mundial del Reciclatge veiem alguns consells per a ser més sostenibles, com esborrar correus electrònics o utilitzar un buscador que ajuda a plantar arbres.