• 05.10.2019 | Els incendis globals

    A la carta Samarucdigital
    Àrtic, tròpic, sabana i selva van esdevenir víctimes del foc aquest estiu. Per ser nombrosos i coincidents parlem en aquest programa dels incendis globals. La gravetat, causes i efectes no són els mateixos.