• 27.08.2018 | Els incendis i com previndre'ls

    A la carta Samarucdigital
    Abordem les diferents perspectives i els punts de vista que hi ha a l’hora de parlar de prevenció i gestió forestal.