• Singulars. Emili Gisbert

    A la carta Singulars
    El gran periodista d’investigació i de successos. Va passar per diverses redaccions i en totes va deixar una estela de deixebles que agraeixen la seua tasca tant com a mestre com com a company. Emili va protagonitzar grans moments en la ràdio, en la premsa i en la televisió. I amb part d’aquests moments i amb part dels seus deixebles i companys hem reconstruït la seua figura en aquesta peça de Singulars.