• Parlar a soles

    A la carta À Punt directe
    Pensar en veu alta o parlar a soles és una situació quotidiana molt normal. El psicòleg Nacho Coller ens ha parlat dels efectes que té. Ajuda a materialitzar el que es pensa i li dona sentit a les coses. Albert Einstein solia repetir les seues oracions en veu alta. És una acció que té molts beneficis relacionats amb la memòria, la concentració i la motivació.