• 09.03.2020 | Viuen molt ràpid i reciclatge

    A la carta Del twist al clic
    Paqui no té clar que el seu fill no tinga temps per a veure-la mai, però Ivan diu que com que té dos faenes no té temps per a res. D'altra banda, Paquita té un net que la fa tornar gàbia amb el reciclatge i això ella no ho acaba d'entendre, però Josan diu que reciclar és important per al futur de les persones.