• Capítol 2: Negocis térbols

    A la carta Diumenge, paella
    Pau i Llàtzer no recorden res de la nit anterior, però per unes coses o unes altres, sembla que tota la família té alguna cosa en contra seua. Sara i Cata fan un descobriment que fa que vegen sa mare amb uns altres ulls. Tino busca la manera de quedar-se a dinar sense haver sigut convidat.