• Capítol 7: Arròs i tartana

    A la carta Diumenge, paella
    Josep li fa un regal molt especial a Sara, un regal que traurà a relluir records que estaven oblidats. Pau ha conegut a una jove i està molt il·lusionat, encara que per a estar amb ella ha de demostrar que està obert a noves formes de vida. Cata i Llàtzer comencen a tindre problemes entre ells.