• L’exhumació de les fosses comunes (1)

    A la carta El matí À Punt
    Parlem de la Llei de Memòria Històrica i dels treballs d'exhumació de fosses comunes amb Alex Calpe, arqueòleg d'ArqueoAntro, Santi Vallés, portaveu dels familiars i Eduardo Mascarós, familiar d’un dels soterrats a la fossa 112 de Paterna.