• 13.11.2018 | Inma Femenía i Luis Macías

    A la carta Emergents
    Les creacions d’Inma Femenía tenen el seu origen en la pintura i han evolucionat cap al món digital on explota les possibilitats de l’escàner i la impressora. Les pel·lícules de Luis Macías són un referent del cinema expandit, que trenca amb la línia narrativa i que acostuma a potenciar l’experiència sensorial del espectador.