• 25.09.2018 | Ana Illueca i César Blai

    A la carta Emergents
    Cesar Blay recrea amb joguets infantils un meditat discurs social en les seues fotografies.  Ana Illueca va començar a fer ceràmica com a teràpia creativa i ara és el seu mitjà de vida, ha convertit un art antic en art d'avantguarda.