• Capítol 180: El juí de Victòria

    A la carta L'Alqueria Blanca
    Té lloc el juí contra Victòria, que fa un gir insospitat quan ella declara. En conéixer les raons reals del seu trencament amb Anna, Álvaro s’enfronta amb sa mare. Quan la decisió de deixar el sacerdoci és ferma, Don Mauro ha d’encarar els comptes que té pendents amb la vida.