• Capítol 193: Núvols amenaçadors

    A la carta L'Alqueria Blanca
    Es consuma el trencament de Doménech amb López Campos. Ell rep de Raül les armes per a acabar amb Robert que, pel seu costat i malgrat les preocupacions, fa esforços per a aprofundir en el vincle amb Carmina. Les gestions de Don Cristóbal, el vicari judicial, amb Don Mauro no obtenen els resultats desitjats. La gelosia de Tonet acaba enfrontant-lo amb el seu millor amic.