• Capítol 8: Una d’amor

    A la carta La Forastera
    Ara que la fabricació de la cola pot ser una realitat, Paco confessa als cooperativistes i Lola que ha arribat a un acord, unilateralment, amb un comprador de cirera. Lola haurà de trobar compradors de la beguda en un temps rècord per a garantir que la producció no es quedarà en no res. Per a aconseguir-ho, Marisa jugarà una última carta.