• Jocs de càmera

    Des dels inicis del cinema, les càmeres s'han colat dins la llar de les famílies. És un joc sense intencions, una improvisació que ara ens permet aguaitar per la finestra d'una vida privada.