• Respirar sense oxigen

    Cal mirar les imatges de la quotidianitat dels 40 anys que durà el règim franquista per a reconéixer els signes que distorsionen la imatge pacífica, i que algú ens ajude a seguir les petjades d'una dictadura que ens obligà a aprendre a respirar sense oxigen.