• 20.07.2018 | El corredor mediterrani: desitjos i realitat

    A la carta Punt docs
    Corredor mediterrani: desitjos i realitat. La connexió de la Comunitat Valenciana per tren amb Europa sembla un d’aquells mites que mai es fan realitat. Això comporta pèrdues econòmiques dificultats en l’exportació de mercaderies, però també pèrdues de temps per als viatgers. L’empresariat ha fet pinya amb el sector polític per a reclamar un sistema de comunicacions digne. Ara sembla que es mou alguna cosa però encara faran falta alguns anys perquè casen desitjos i realitat.