• 28.02.2020 | El virus de la por

    A la carta Punt docs
    El nou coronavirus ha provocat una alarma mundial sense precedents. La paralització de la Xina, la principal fàbrica de components del món, està tenint repercussions en l’economia mundial que també arriben a la Comunitat Valenciana. En el programa d’aquesta setmana comprovem quins són aquests efectes, recollim el testimoni d’un valencià que ha estat a Wuhan, la ciutat xinesa on ha començat la crisi sanitària, i escoltem veus de xinesos atrapats en la zona afectada. La declaració d’emergència sanitària per part de l’OMS ha fet que s’activen els protocols d’actuació a tot el món. A la Comunitat Valenciana, les autoritats sanitàries insisteixen a dir que l’alerta creada a Europa pel Covid-19 és injustificada i recorden que el sistema està preparat per a afrontar qualsevol situació. Les càmeres de Punt Docs són les primeres que entren als laboratoris de microbiologia de l’Hospital La Fe, a València, per a mostrar com s’actua davant d’aquesta i qualsevol altra malaltia infecciosa.