• 28.09.2018 | Deixar-hi les dents

    A la carta Punt docs
    Deixar-hi les dents. Un investigació entorn a la fallida de la cadena de clíniques iDental. Amb testimonis d’un ex-treballador, afectats i administració.