• Contingut extra de "De Toga a Barcelona, cap a les terres del nord"

    A la carta Punt docs | l’ Alt Millars | 03/08/2018 14:00

    Aquesta història, que jo havia contat a alguns amics periodistes quan treballava a Brussel·les, em va servir per a embastar el reportatge de Punt docs, “La Plata, de Toga a Barcelona”. Un dia del mes de febrer passat, un d’ells em va telefonar i em va contar que un escriptor i periodista català, Julià Guillamon, havia escrit un llibre, El barri de la Plata, sobre els valencians que van emigrar a Barcelona en els últims dos segles. Em va dir que havia assistit a la presentació del llibre a Barcelona, i que Guillamon li havia firmat un exemplar per a mi.