• 13.3 Raquel

    A la carta Qui és qui
    "Jo veig coses, com ara els primers passos, que els pares s'estan perdent dels seus fills". Raquel, mare de dia, és una alternativa a les escoles infantils tradicionals per als pares que treballen.