• 27.5 Palmira

    A la carta Qui és qui
    "Em vam posar un davantal i a vendre" Palmira és torronera i als 78 anys continua ajudant els seus fills, que també han seguit la tradició familiar. "La meua vida és el gelat i els torrons".