• 33.1 Virginia

    A la carta Qui és qui
    La arqueologia li permet passar molt de temps en la natura. Estudia el territori i el paisatge perque moltes vegades en qualsevol roca pot trobar art.