• 33.7 Elisa

    A la carta Qui és qui
    “Els cementeris son museus a l’aire lliure” Elisa estudia els cementeris perquè forma part de la historia i del art d’una ciutat. “Es un reflexe de la societat industrial, es pot veure perfectament les distincions socials des de la clase burguesa fins el proletariat”