• 38.4 Paca

    A la carta Qui és qui
    Per aquesta modista de Castelló, la moda és la tarjeta de presentació. Reivindica que cadascú es puga vestir de la manera que vullga, sense importar la edat ni el pes i és una ferma detractora de l’uniforme.