• 6.6 Lola

    A la carta Qui és qui
    En aquests temps digitals, Lola prefereix prendre fotografies amb caixes de llanda, una tècnica acurada per a deixar constància dels records.