• 22.07.2019 | Terra Viva

    A la carta Terra viva
    A Castelló, Enric Navarro dona veu als pescadors de tonyina, que estan descontents, ja que ací s'ha acabat la temporada de pesca vedada però el mar està ple d’exemplars, que capturaran altres països. Visitem Aras de los Olmos, on fan un concurs per a triar el racó millor decorat amb flors i amb més encant del poble, i farem barranquisme a Llucena.