• 28.11.2019 | Terra Viva

    A la carta Terra viva
    Enric Navarro anirà a Benicarló, on la cooperativa agrícola ha incorporat una nova varietat, la petit violet, molt consumida a França. A les Alcubles, les dones ens contaran a quines dificultats han de fer front per viure en l’interior. Collirem col verda, també coneguda com kale, i fenoll a Cocentaina i parlarem amb experts que ens contaran per què els boscos valencians estan en emergència.