• 22.12.2019 | Cañas y barro, de Vicente Blasco Ibáñez

    És inevitable: cada generació es rebel·la contra la precedent. Els diferents valors i objectius desencadenen conflictes que afecten la família i també l’entorn, com passa en Cañas y barro, de Vicente Blasco Ibáñez. Parlaré amb Paco Baixauli perquè m’explique quins costums han desaparegut i quins s’hi mantenen. El nostre síndic major de comptes em resoldrà els meus dubtes sobre el capitalisme.