• Capítol 17: Compàs d'espera

    Mentre Joan pareix haver trobat un poc de descans després d'independitzar-se en el seu nou pis, la situació a casa de Gemma es tensa quan Albert decideix tornar a la llar fins que es resolga el divorci. Per la seua banda, Bernat intenta disculpar-se per la seua por i les seues mentides amb la seua fins ara desconeguda filla Adela, que parlarà amb Tino per dir-li que definitivament no són germans.