• L'esport integrador

    A la carta Va passar ací
    Un professor d'Educació Física idea un esport educatiu per a superar els defectes dels esports convencionals.