• Una festa solidària

    A la carta Va passar ací
    El sanatori d'una de les malalties antigament més temudes rep la visita d'una festa que vol trencar estigmes.