• 17.06.2019 | Presa de possessió dels membres del Consell

    A la carta Retransmissions
    Retransmissió de la presa de possessió dels consellers i conselleres del nou govern valencià.